Huisregels Ruilwinkel Eygelshoven

Lidmaatschap
Inschrijven kan vanaf 18 jaar, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.Na inschrijving ontvangt u 15 punten, die u direct kunt gebruiken.Bij inschrijving ontvangt u een lidnummer.Dit nummer is belangrijk bij de inname of uitgifte van goederen of het vermelden van uwdienstenaanbod.d.
 
Ledenpas
Bij inschrijving als lid ontvangt u een ledenpas, waarop vermeld staat een barcode metBij inschrijving als lid ontvangt u een ledenpas, waarop vermeld staat een barcode metdaarbij uw lidnummer en uw naam. Deze pas is dus persoonsgebonden. Deze pas dient ualtijd te tonen bij inleveren of meenemen van goederen, hierdoor worden de goederen die uinlevert of mee wilt nemen geregistreerd in ons systeem. U kunt dan via onze website of uwmobiel altijd uw puntentegoed bekijken. Bovenstaand maakt het derhalve onmogelijk voor onssysteem om dit goed te verwerken als u uw pasje niet kunt tonen. U kunt dus ALLEEN geholpenworden als u dit pasje bij u hebt. Bij verlies of beschadiging kunt u een nieuw pasje aan_vragen tegen een vergoeding van 10 punten. Per huishouden wordt slechts één pas uitgereikt.
 
AVG
Uw gegevens worden alleen gebruikt volgens de AVG, u kunt deze inzien in de winkel of op onzeUw gegevens worden alleen gebruikt volgens de AVG, u kunt deze inzien in de winkel of op onzewebsite. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden doorgeven.
 
Inbreng goederen
Iedere deelnemer mag ongelimiteerd goederen inleveren.Iedere deelnemer mag ongelimiteerd goederen inleveren.Medewerkers van de Ruilwinkel bepalen het aantal punten voor uw ingebrachte goederen.Kleding dient schoon en heel te zijn en passend bij het seizoen.In de maanden maart en september nemen wij i.v.m. seizoenswissel geen kleding aan.Goederen dienen schoon, heel, compleet en werkend te zijn.Medewerkers van de Ruilwinkel behouden het recht, om aangeleverde goederen te weigeren.We nemen geen bibliotheekboeken, videobanden en gestolen goederen aan.Bij twijfel doen we aangifte bij de politie.U kunt goederen tot een half uur voor sluitingstijd inbrengen.
 
Puntentelling
Goederen neemt de winkel direct van u in, de punten worden meteen bijgeschreven bij uw saldo.Goederen neemt de winkel direct van u in, de punten worden meteen bijgeschreven bij uw saldo.De punten van goederen die een waarde vertegenwoordigen vanaf 10 punten, worden ook directbijgeschreven op uw saldo.Indien deze goederen na 2 kalendermaanden niet zijn meegenomen door een andere deelnemer,kunnen ze hierna met kopie-bon weer worden opgehaald (binnen 1 week) en worden de verkregenpunten weer op uw saldo in mindering gebracht.Indien dit niet gebeurt, worden deze goederen eigendom van de Ruilwinkel, de punten worden opuw saldo in mindering gebrachtAlle punten worden door de administratie verwerkt. U kunt bij onze administratie een overzichtkrijgen van uw saldo. Klopt dit niet volgens u, meldt het dan direct.
Na overleggen van de kopie van de bonnen,binnen 7 dagen na aanschaf,anders vervallen deNa overleggen van de kopie van de bonnen,binnen 7 dagen na aanschaf,anders vervallen depunten. Punten zijn niet overdraagbaar. Indien er in 2 afgelopen, jaren geen bezoek is gebrachtaan de ruilwinkel en transacties hebben plaatsgevonden komen de punten te vervallen.Om te voorkomen dat uw punten vervallen, raden wij u aan regelmatig de winkel te bezoekenen de punten in te wisselen.
 
Risico en aansprakelijkheid
Als u goederen meeneemt, laat dan het etiket op of aan het artikel zitten en bewaar de bon.Als u goederen meeneemt, laat dan het etiket op of aan het artikel zitten en bewaar de bon.Als het artikel om welke reden dan ook niet voldoet, kunt u binnen 7 dagen reclamerenof ruilen. De reeds afgeschreven punten worden weer bijgeschreven.Als een apparaat, spelletje of puzzel defect is of incompleet blijkt te zijn, worden de reedsbijgeschreven punten weer in mindering gebracht bij de deelnemer die het heeft ingebracht.Diensten die men regelt worden op eigen verantwoording en risico uitgevoerd, de ruilwinkelis hiervoor niet aansprakelijk. We kunnen u wel adviseren over een passende dienstenruil.
 
Ruilbeleid
Medewerkers van de Ruilwinkel, behouden het recht om een tijdelijke stop van bepaaldeMedewerkers van de Ruilwinkel, behouden het recht om een tijdelijke stop van bepaaldegoederen in te voeren. We laten u dat weten in de winkel, via de website en op facebook.De medewerkers bepalen wanneer ingebrachte goederen in de winkel worden geplaatst.Alleen goederen die in de winkelrekken ingeruimd zijn kunnen worden meegenomen.Deelnemers die meegenomen goederen doorverkopen, bijvoorbeeld via internet of op eenrommelmarkt, worden verwijderd uit het bestand en geweigerd in de Ruilwinkel.
 
Acceptatie van deze regels
Door inschrijving als deelnemer van Ruilwinkel Eygelshoven verklaart u dat u deze huisregels
gezien, begrepen en geaccepteerd hebt.
 
Het is verboden om
1. Drugs en andere verdovende middelen in het bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
2. Wapens of voorwerpen die hiervoor gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben.
3. Diefstal of vernielingen te plegen.
4. Geweld te gebruiken of ermee te dreigen, te discrimineren, te intimideren of te beledigen
in gebaar en woord.
Bij overtreding van bovenstaande verboden zal er aangifte worden gedaan en een schorsing
volgen van het betreden van het terrein van de Ruilwinkel Eygelshoven.
 
Tot slot
Ouders met kleine kinderen vragen we beleefd om op hun kinderen te letten bij het bezoek
aan de winkel. Ook bij ons geldt: kijken doe je met je ogen en niet met je handen.
Koffie en thee staan altijd klaar voor (nieuwe) deelnemers en medewerkers.

OPRUIMING

Alle producten met een BLAUWE sticker 1 punt. 

 

 
 
Kledingopruiming:
 27 maart tot 5 april alle winterkleding 1+1 gratis
 
vanaf 10 april inname zomerkleding

 

Verjaardag vrijwilligers

Geen activiteiten gevonden